Lập Trình Viên Backend

 • Nơi làm việc: Tầng 6, toàn A Central Point, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Số lượng: 1
 • Mức lương: 15-25tr
 • Thời gian làm việc: Full time
Ứng tuyển ngay
 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng hoặc modules trong Java / Python cho các dịch vụ được quản lý đám mây như AWS.
 • Thiết kế và phát triển các modules Java / Python cho môi trường PaaS
 • Thiết kế và phát triển các modules trên môi trường ít máy chủ trên đám mây như AWS Lambda.
 • Thực hiện kiểm tra đơn vị cho các ứng dụng / modules đã phát triển.
 • Viết tài liệu chương trình
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công

      2. YÊU CẦU

 • Số năm kinh nghiệm: 2 năm trở lên
 • Kiến thức và kinh nghiệm trong việc sử dụng Python, Java hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm phát triển dịch vụ quản lý đám mây.
 • Kinh nghiệm trong ít nhất một trong những điều sau đây.
 • Phát triển hệ thống ứng dụng Web
 • Phát triển hệ thống bằng R, JSP, SQL (MySQL, Oracle), PHP, JavaScript hoặc các ngôn ngữ tương đương
 • Kinh nghiệm trong bất kỳ điều nào sau đây cũng là một lợi thế: Dịch vụ Web RESTful, Cổng API, Drive, Maven, XML / XSD / XSLT, Agile / Scrum, Jira Agile, Confluence, Git / Bitbucket, Eclipse

      3. QUYỀN LỢI

 • Mức lương: 15,000,000 đồng – 25,000,000 đồng.
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Làm việc: 8h30-17h30 từ T2 – T6.