Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Số lượng: 1
Mức lương: 10-20tr
Thời gian làm việc: Full time
Tầng 6, toàn A Central Point, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Ngày hết hạn: 20/01/2020 Xem chi tiết

Nhân Viên Kế Toán

Số lượng: 2
Mức lương: 7-10tr
Thời gian làm việc: Full time
Tầng 6, toàn A Central Point, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Ngày hết hạn: 30/12/2019 Xem chi tiết

Lập Trình Viên Backend

Số lượng: 1
Mức lương: 15-25tr
Thời gian làm việc: Full time
Tầng 6, toàn A Central Point, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Ngày hết hạn: 25/12/2019 Xem chi tiết

Lập Trình Viên Web Frontend

Số lượng: 1
Mức lương: 15-25tr
Thời gian làm việc: Full time
Tầng 6, toàn A Central Point, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Ngày hết hạn: 20/12/2019 Xem chi tiết

UI/ UX Designer

Số lượng: 1
Mức lương: 15-25tr
Thời gian làm việc: Full time
Tầng 6, toàn A Central Point, 219 Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Ngày hết hạn: 30/12/2019 Xem chi tiết