1. Làm thế nào để nạp tiền từ thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng vào Tài khoản đậu Soya?

2. Tôi muốn nạp tiền từ thẻ VISA/MASTER vào Tài khoản đậu Soya được không?

3. Đặt giao hàng trên ứng dụng Soya Garden như thế nào?

4. Làm thế nào để đặt giao hàng tại cửa hàng yêu thích trên ứng dụng Soya Garden?

5. Tôi có thể dùng ứng dụng Soya Garden để gọi món tại cửa hàng không?

6. Làm thế nào để lấy mã tích điểm trên ứng dụng Soya Garden?

7. Tôi có thể sử dụng tiền mặt để nạp vào Tài khoản đậu Soya không?

8. Nạp tiền từ ví điện tử MOMO vào Tài khoản đậu Soya như thế nào?

Để nạp đậu bằng cách làm nạp tiền từ ví Momo cần tải ứng dụng  Momo về điện thoại sau đó thực hiện nạp tiền vào tài khoản đậu theo các bước sau:

Bước 1 – Đăng nhập vào App ( Xem Cách đăng nhập vào App )

Bước 2 – Vào màn hình trang home App, ấn nút “Nạp đậu”-> App mở ra màn hình Nạp đậu

 

Màn hình home -> Màn hình nạp đậu

Bước 3 – Trên Màn hình nạp đậu,  Bạn chọn số tiền muốn nạp theo gợi ý điền số tiền muốn nạp vào ô  “Nhập số tiền”

Bước 4 – Chọn phương thức thanh toán là “ Momo”

Bước 5 – Ấn nút “Nạp đậu” -> App sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập vào ví Momo

 

Màn hình đăng nhập vào Momo

Sau khi đăng nhập ví Momo xong -> App sẽ chuyển sang màn hình hóa đơn của Momo với nút “ Xác nhận “

 

Màn hình hóa đơn trên Momo

Bước 6 – Ấn nút “ Xác nhận “ -> App trả về thông báo ” Bạn vừa nạp thành công xx đậu ( xx,000đ ) vào tài khoản, Mã giao dịch ” ABCXYZ” .

=> Như vậy là bạn đã nạp đậu thành công bằng ví Momo.