1. Làm thế nào để nạp tiền từ thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng vào Tài khoản đậu Soya?

2. Tôi muốn nạp tiền từ thẻ VISA/MASTER vào Tài khoản đậu Soya được không?

3. Đặt giao hàng trên ứng dụng Soya Garden như thế nào?

4. Làm thế nào để đặt giao hàng tại cửa hàng yêu thích trên ứng dụng Soya Garden?

5. Tôi có thể dùng ứng dụng Soya Garden để gọi món tại cửa hàng không?

6. Làm thế nào để lấy mã tích điểm trên ứng dụng Soya Garden?

7. Tôi có thể sử dụng tiền mặt để nạp vào Tài khoản đậu Soya không?

Việc nạp đậu bằng tiền mặt, bạn chỉ có thể thực hiện tại cửa hàng của Soya

Để nạp đậu bằng tiền mặt bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 – Vào màn hình home App, ấn nút “Nạp đậu”-> App mở ra màn hình Nạp đậu

Màn hình home -> Màn hình nạp đậu

Bước 2 – Ấn vào nút “ Nột tiền mặt “ ở màn hình Nạp đậu để lấy mã nạp đậu bằng tiền mặt

 

Màn hình mã nạp đậu bằng tiền mặt

Bước 3 – Đưa mã nạp đậu + tiền mặt cho thu ngân ở một cửa hàng bất kì của Soya để thu ngân chuyển đậu sang tài khoản của bạn. Sau khi thu ngân chuyển đậu, bạn sẽ nhận được thông báo  “Tài khoản của bạn nhận xx đậu, chuyển từ Ngô Đình Quyền – Đt: 0968888889. Mã giao dịch “ABCXYZ””

=> Bạn đã nạp đậu thành công bằng cách “ Nộp tiền mặt”.

8. Nạp tiền từ ví điện tử MOMO vào Tài khoản đậu Soya như thế nào?