Soya Milk Trà xanh Nhật Bản

45,000 ₫

Là một chút gì đó ngậy từ đậu nành, chút thanh từ trà xanh nguyên bản. Là sắc trắng thanh thuần cùng sắc xanh tao nhã.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 15000 ₫
  • 15000 ₫
  • 45000 ₫
  • 49000 ₫
Danh mục: