Houjicha Latte

49,000 ₫

Chọn Houjicha kết hợp cùng Soya Milk trong sản phẩm này, chúng tôi không chỉ mong đợi đem đến cho khách hàng những trải nghiệm vị giác mới mẻ, mà hơn thế, còn muốn thể hiện những nét tinh hoa ẩm thực trên thế giới trong từng công đoạn cầu kỳ, từng giá trị văn hóa được tích lũy mỗi ngày.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 49000 ₫
   Nóng
  • 49000 ₫
   Lạnh
Danh mục: