Guava Lotus Tea

50,000 ₫

Lấy cảm hứng từ cát trắng, nắng vàng và sóng biển rì rào, Trà Sen Ổi mang đến cảm giác mát rượi, sảng khoái.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 50000 ₫
  • 55000 ₫
Danh mục: