Chocolate Macheeseato

55,000 ₫

Chocolate Macheeseato – vị chocolate đậm đà hơi đắng, kết hợp cùng sữa Organic Soya Milk và lớp Soya Cheese mặn béo ngậy tuyệt hảo.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 55000 ₫
Danh mục: