Beancurd Original

39,000 ₫

Từng miếng Beancurd là luồng gió mát từ cao nguyên hoà quyện với sự sảng khoái của đại dương mang lại một cảm giác vô cùng thú vị và giải nhiệt tuyệt đối.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 39000 ₫
Danh mục: