Beancurd Lá Dứa

39,000 ₫

Được làm từ lá dứa tươi xay nhuyễn khi còn đang đọng sương. Beancurd lá dứa là một chút tinh tế dịu nhẹ, tan ngay trên đầu lưỡi.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 39000 ₫
Danh mục: