Beancurd Đường Thốt nốt Gừng tươi (MỚI)

39,000 ₫

“Oan gia nhưng không ngõ hẹp” – Khi cái chất thanh mát, sánh mịn của Beancurd bắt gặp vị ấm nóng của Gừng tươi và sự ngọt ngào từ Đường Thốt nốt.

  • 10000 ₫
  • 12000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 15000 ₫
  • 15000 ₫
  • 15000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
Danh mục: