II. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Bước 1: chọn danh mục Sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm đặt hàng

Bước 3: Chọn Đá, Đường, Topping

Bước 4: Thêm vào giỏ hàng

Bước 5: Chọn Thanh toán

Bước 6: Nhập Mã Ưu đãi (nếu có ).

Bước 7: Nhập thông tin, địa chỉ nhận hàng.

Bước 8: Chọn Hình thức thanh toán -> tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản và điều kiện của website *.

I. CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG

III. HÌNH THỨC GIAO HÀNG

IV. HÌNH THỨC THANH TOÁN